Jasnowidzenie

 

Jasnowidzenie - to nieodpowiednie dla samego pojęcia słowo ponieważ nie oddaje ono ani istoty ani przebiegu powstania jak również działania, ani nawet przedmiotu owego słowa. To osobnicze widzenie nie bywa może tak „jasne” jakże dzień słoneczny. Przeciwnie, stawia ono jasnowidza w głębi ciemnego jak noc labiryntu, skąd musi on wyjść po omacku na światło dzienne. Jasnowidz usiłujący odkryć wizję, jest podobny do alpinisty, który wdrapuje się po skałach w ciemnej jak ołów chmurze na szczyt górski, skąd dopiero zdoła w blaskach słonecznych dojrzeć szerokie krajobrazy.

 

Jasnowidzenie - to swoista ludzka umiejętność widzenia rzeczy oraz wydarzeń poprzez materię, przestrzeń jak również poza granicami czasu. Jasnowidz zdobywa wiedzę o przedmiocie bądź wydarzeniu bez udziału zmysłów. Osiąga cel, bez zastosowania pomocniczych środków. Jest to widzenie pozazmysłowe rzeczy podpadających pod zmysły.
Pięć zmysłów pod względem ich anatomii, fizjologii, lokalizacji jak również działania, zostało poprzez naukowców dogłębnie poznane. Aczkolwiek istota jasnowidzenia bywa dla nauki jeszcze nieuchwytna, tajemna, wkraczająca poniekąd w dziedzinę metafizyki. Jasnowidzenia nie można wtłoczyć w sferę zmysłów.

 


Istota jasnowidzenia

 

Co jest formą energii czynnej w porozumieniu telepatycznym i w jasnowidzeniu nie wiadomo. Większość nauk, których przedmiotem badania jest człowiek, jest nadal niekompletna. Jedyną rzeczą jaką udowodniły owe nauki jak psychologia ,biologia jak również filozofia jest fakt, że wszystko, co dotyczy świadomości musi przejść poprzez system nerwowy oraz zmysły. Jasnowidz jednak dzięki jakiejś nienazwanej jeszcze nadświadomości, chwyta wprost rzeczywistość. Widzi obrazy, wydarzenia w odległej przestrzeni i okresie.  W rozumieniu jasnowidza przeszłość, jak również przyszłość są częstokroć dzisiejszą teraźniejszością. Tutaj powstaje pytanie: Jeżeli więc jakaś niewymierna energia rodzi zjawisko jasnowidzenia, to z którego rodzaju aparatu pochodzi i gdzie ten cudowny aparat się mieści? W jaki sposób wolno go uruchomić, w istocie , ażeby za jego pomocą uzyskać informacje ze świata zewnętrznego? A może być i tak, iż zjawiska świata zewnętrznego na mocy jakiegoś prawa znajdują swój odzew w naszej sferze psychicznej? Nawet jeżeli tak bywa, to musi w nas tkwić odbiorczy aparat zjawisk leżących poza sferą naszych zmysłów.

 

Wszystkie nauki o człowieku: medycyna, anatomia, fizjologia, biologia, w szczególności submolekularna jak również psychiatria, wystarczająco poznały wszelkie procesy fizjologiczne jak również źródła ich powstawania. Dogłębnie zbadały akcje a także reakcje występujące w odruchach warunkowych, spostrzegły zarówno paranormalne fenomeny w transie hipnotycznym. Nauki owe, jednakże nie natrafiły dotąd na żaden ślad wiodący aż do rozwiązania zagadnień parapsychicznych.

 


Intuicja

 

Jaźń ludzka, składa się z trzech stopni świadomości stanowiących jej zasadniczą całość: podświadomość, świadomość jak również nadświadomość. Podświadomość przejawia się w intuicji a także przeczuciach; świadomość tworzy sądy, wyciąga wnioski, przeprowadza analizę spostrzeżeń, doświadczeń wszelkich zjawisk i odpowiednio stosuje w praktyce; nadświadomość, osiąga rzeczywistość jak również prawdę zjawisk bezpośrednio bez pomocy zwykłych środków. Bywa to stopień świadomości, który występuje tylko u nielicznych jednostek, potrafiących dzięki niej widzieć rzeczy w sposób pozazmysłowy.

 

W jasnowidzeniu, występują wszystkie trzy stopnie świadomości, z tą tylko różnicą, że w jasnowidzeniu ujmują one obrazy, sceny oraz osoby wydarzeń. W intuicji z kolei opierają się one na przeczuciu wydarzeń subiektywnych a także przedmiotowych. Intuicja może być bogatsza od telepatii, pod względem swej treści i szans przenikania poza materialnie. Intuicję wolno podzielić na odkrywczą, wynalazczą, twórczą, psychologiczną jak również parapsychologiczną. Możliwe, iż intuicja jest jednością w swej istocie, a zaledwie jej operatywność przejawia się w różnorodnych formach. Wypada dodać, iż żaden naukowiec, nie osiągnie pożądanych wyników w swych dociekaniach jedynie za pomocą rozumu. Bez inspiracji intuicyjnej nie może być możliwe przeprowadzanie badań, drążenie wiedzy, poznawanie świata. Podobnie jak psychiatra nie postawi stosownej diagnozy bez pomocy intuicji.

 


Telepatia

 

Telepatia według słownika języka polskiego, to przekazywanie myśli na odległość, bez udziału zmysłów, pomiędzy osobami powiązanymi pokrewieństwem, uczuciem czy wspólnym zainteresowaniem. Natomiast telepatia to też przekazywanie przeżyć, nastrojów oraz przeczuć.

 

Telepatyczny przekaz i odbiór, występuje nie jedynie między osobami sobie bliskimi. Czasem myśli a także przeżycia telepatyczne są na tyle silne, iż potrafią się konkretyzować, przybierając realne kształty postaci, od jakiej pochodzą.

 

W człowieku tkwi jakaś siła, która zdarza się, iż pod silnym napięciem psychicznym, wydziera się na zewnątrz i materializuje. Parapsychologowie nazywają owe zjawisko telepatią.
Sporo osób tego typu zjawiska tłumaczy halucynacją tj. urzeczywistnianiem osobistych pragnień, jest to natomiast mylne tłumaczenie owego zjawiska.
Telepatyczne zdolności, jakie potencjalnie posiada każdy z nas, mogą zostać wywołane poprzez pewne substancje narkotyczne, przede wszystkim pochodzenia roślinnego.
Indianie z nad Amazonii płynącej wzdłuż Ameryki Południowej, znają mnóstwo roślin odurzających. Powszechnie znany może być fakt, iż Indianie piją wywar z tych roślin w celu wywołania w sobie stanów paranormalnych. Wśród multum roślin, najwybitniej popularna może być roślina o nazwie AYA-HUASCA.
Napar z tej rośliny wywołuje wizje słuchowe jak również wzrokowe o charakterze jasnowidztwa. Pobudza też percepcje ponadzmysłowe, prowadząc do przewidywania pewnych wydarzeń.

 


Jasnowidzenie - jakże to powstaje?

 

Jasnowidzenie, czyli poprawniej „paranormalne widzenia” ze względu na przyczyny ich powstawania możemy podzielić na trzy główne rodzaje: wywołane, bodźcowe oraz samorzutne (spontaniczne).

 

1. Widzenie wywołane to nie wizja „na zawołanie”, sprawiana na siłę, lecz opierająca się na świadomym postawieniu danej sprawy jak również spokojnym wyczekiwaniu wymaganej informacji. Przy tym sposobie widzenia jasnowidz, nie może wspomóc nas czynnie. Jasnowidz, musi się mocno skoncentrować jak również wyczekiwać aż pojawi się wymagana wizja. Im większa bywa koncentracja jasnowidza, tym szybciej pojawia się owa wizja.  Dla jasnowidza „widzenie przynoszone” widzenia jest najtrudniejsze i najbardziej wyczerpujące. Mimo, że jest to sposób niezwykle wyczerpujący, prawie wszystkie swoje parapsychiczne praktyki jasnowidz opiera na takim widzeniu. Jest on o to proszony poprzez licznych klientów, jacy powierzają mu własne sprawy. Jasnowidz wykorzystuje tę wizję, aż do momentu zrozumienia pogmatwanych ludzkich losów bądź odnajdywania osób zaginionych.

 

2. Widzenie bodźcowe, to sposób widzenia, którego możliwość wizji leży również w przedmiocie – rzeczy i charakterze sprawy, jak również podmiocie - czyli w jasnowidzu. Tutaj ważniejszy jest podmiot. Nie zawsze jasnowidz może prawidłowo rozstrzygnąć powierzoną mu sprawę. Zdarzają się sytuacje, kiedy następuje coś niezamierzonego, co potęguje władze psychiczne jasnowidza aż do owego stopnia, iż potrafi on dojrzeć przedmioty ukryte pod ziemią.

 

3. Widzenie samorzutne to widzenie, jakie rodzi się nagle, w nieoczekiwanych okolicznościach. Wizje samorzutne, posiadają największy zakres w obejmowaniu rzeczy zakrytych a także różnych nieoczekiwanych zjawisk. Wizja taka jest niemal nieomylna. Jawi się bez wymuszonego zamiaru, bez czynnego udziału jasnowidza, bez żadnej fotografii czy też sugestii. 

 


Czynniki sprzyjające a także niesprzyjające jasnowidzeniu:

 

1. Utrudniające:


- wpływ obcej osoby na zdjęcia
- rozum i dedukcja
- strach przed nieudanym wynikiem /występuje częstokroć/
- skrzyżowanie fali informacyjnych
- nieodpowiednia pora dnia, miejsca, aury
- niedyspozycja jasnowidza.

 

2. Sprzyjające:


- przyjazna atmosfera otoczenia
- aktualność samego faktu
- intensywność wydarzenia
- świeżość fotografii. 

 


Etyka profesji Jasnowidza

 

Zważywszy na fakt, iż zdolność jasnowidzenia bywa delikatna oraz wrażliwa, nie powinno się jej a nawet nie można jej przez żadne machinacje zepchnąć na bezdroża. Wszelkie w parapsychicznych praktykach oszustwo, niezdrowa mistyfikacja, powodowanie niepokoju, wzbudzanie sensacji wśród ludzi, jak również ambicjonalne eksponowanie swojej osoby, przynoszą bezpowrotną szkodę każdemu jasnowidzowi, który stosuje owe sztuczki.
Osoba obdarzona zdolnościami parapsychicznymi musi wytrwale stać na gruncie prawdy obiektywnej jak również uczciwości. Etyka owa obowiązuje ją, nawet w wypadkach, gdy sprawy jej powierzonej nie potrafi rozstrzygnąć bądź nie udaje się zamierzony eksperyment. Jasnowidz powinien użyć swych zdolności w sprawach wyjątkowych i jedynie dla dobra drugiego człowieka.

 

Jasnowidz, który stosuje nieuczciwą praktykę, powinien liczyć się z zanikiem osobistego biopola, utratą zdolności parapsychicznych, a nawet z rozchwianiem osobowości.
Współczesna nauka powinna precyzyjnie poznać ukrytą w naszej jaźni potęgę a także szanse jakie ona oferuje. Dzięki tej wiedzy, zdołałaby bardziej kierować człowiekiem, w konsekwencji uchronić go przed niszczycielskimi czynnikami, które wywołuje dzisiejsza cywilizacja.

 

"Pożyteczną może być rzeczą poznać świat, ale zbawienną poznać człowieka i uszczęśliwić go"

 

Przy opracowywaniu korzystałem z książki dorobku Ojca Czesława Klimuszki “Moje Widzenie Świata” Warszawa 1989 rok.

 

Aż do tej pory nie znalazłem nigdzie lepszej, bardziej obszernej i bogatszej w realne doświadczenia książki bądź publikacji. Doświadczenia owego autora potwierdza też moja praktyka.

 

 

Strona Główna
Oferta
Kursy Szkolenia
Tarot
Astrologia
Jasnowidzenie
Parapsychologia
Numerologia
Bibliografia
Kontakt:
02-507 Warszawa
ul.Wołoska 82 m.55
(vis a vis szpitala MSWiA)
Telefony:
(22) 425-58-58
kom. 501-22-84-88
Informacje i zapisy w godz:
09.00 - 21.00 /pon-pt/
10.00 - 20.00 /sob-ndz/
Tarot, wróżka Warszawa