Numerologia

  Numerologia to nauka, której zadaniem jest próba nazwania oraz uporządkowania za pomocą obiektywnych metod naszej wewnętrznej intuicyjnej wiedzy. Może być ona zatem kluczem do własnego wnętrza. Podstawy systemu numerologii , którą znamy dzisiaj stworzył grecki filozof Pitagoras, żyjący w VI wieku przed Chrystusem. Podstawowym założeniem filozofii pitagorejskiej było twierdzenie ,iż boski we Wszechświecie element jest wyrażony w matematyce, zaś człowiek zdoła uchwycić naturę rzeczy jedynie poprzez liczbę. W istocie więc źródłem obecnej numerologii bywa mistyczny nurt greckiej myśli filozoficznej, który postrzegał liczbę jako zasadę istnienia wszechświata.
W systemie numerologicznym przyjmuje się 9 jako bazę cykliczną.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 – to liczby pojedyncze czyli podstawowe składniki wszystkich innych złożonych liczb. Nazywamy je liczbami głównymi.
Bazą  pracy numerologicznej bywa tzw. Urodzeniowy program życia, wielokrotnie zwany drogą życia. Jeżeli chcemy go obliczyć musimy zsumować cyfry posiadane w dacie urodzenia tak aby otrzymać liczbę główną. Np. 30.12.1999r. tworzy: 3+0+1+2+1+9+9+9=34, gdzie 3+4=7, uzyskaliśmy w ten sposób osobę, jaka jest urodzeniową 7-mką.

 
 Liczba 1


Początek. Indywidualność. Aspiracje.
Jeden to liczba niepodzielna, która stwarza wszystkie inne liczby i samą siebie. Jej żywiołem jest ogień, planetą Słońce. Wyraża ambicję, autorytet, akcję, pasję, intencję, inteligencję a także przedsiębiorczość. Może być podobnie jak pierwsza litera alfabetu, dowódcą.. Symbolizuje sukces osiągnięty poprzez siłę woli jak również zaufanie aż do samego siebie, szczerość, lojalność i nieustępliwość. W negatywnym aspekcie daje zarozumiałość, egoizm, despotyzm, nieumiejętność współpracy, słuchania, kochania.

 

Liczba 2


Symbolizuje dualizm natury ludzkiej. Odpowiada żywiołowi wody, zaś jej planetą może być Księżyc.
Cierpliwość i giętkość. Wahanie jak również wątpliwości. Dobroć i nieśmiałość. Posiada wyraźną zdolność do adaptacji, gotowa poświęcić się gdy sytuacja tego wymaga. Cierpliwa, sentymentalna, uczuciowa, towarzyska bywa nieraz nazbyt przywiązana do przeszłości. Posiada doskonałą pamięć oraz wysoko rozwinięte zdolności twórcze.

 

Liczba 3


Posiada wspaniałą umiejętność adaptacji, może być częstokroć błyskotliwa i aktywna. Żywiołem korespondującym z liczbą trzy może być ogień, planetą – Jowisz. Trójka dużo podróżuje , może być wesoła, optymistyczna i przekonywująca. Posiada talent literacki bądź oratorski. Jej umysł może być żywy, pomysły oryginalne a przedsięwzięcia dokładne. Czasem niemniej jednak może być zbyt rozproszona, nazbyt niezależna, pozbawiona skrupułów. Zdarza się, że odmawia komunikacji, skupiając się wyłącznie na swych urojonych "ranach", zamknięta, neurotyczna. Jest nietolerancyjna.

 

Liczba 4


Cztery może być symbolem wzrostu, przejawiania się ducha, umysłu, ciała i duszy w zmaganiach z czterema żywiołami dzięki pracy jak również cierpliwości. Planety władające to: Saturn oraz Merkury. Czwórka docenia wartość pracy. Potrafi jasno widzieć swoje cele, kończyć zaczęte rzeczy, utrzymywać porządek w sobie a także wokół siebie, postępować metodycznie. Czwórka jest systematyczna, wytrwała, praktyczna i uczciwa we wszystkim, co robi. Dzięki temu zyskuje zaufanie i miłość. Nie potrafi okazywać uczuć a także można u niej nieraz zauważyć pewien brak fantazji. Posiada umiejętność analitycznego myślenia, dostrzegania szczegółów, planowania, organizowania, systematycznego tworzenia od podstaw. Ostrożnie dobiera przyjaciół.

 

Liczba 5


Piątka to znaczny potencjał energii niezbędnej do starania. Może być osobą ekspansywną, energiczną, dynamiczną, pełną ruchu, zmienną, tak w relacjach z innymi, jak również w zainteresowaniach. Lubi literaturę, towarzystwo, zabawę oraz życie na pełnych obrotach. Piątki dysponują twórczym a także otwartym umysłem, potrafią zaistnieć oraz wybić się w każdej dziedzinie. Są świetnymi artystami, dziennikarzami, fotografikami, maklerami, handlowcami. Odnajdują się w świecie polityki i jako przedstawiciele rzadkich oraz ryzykownych zawodów, na przykład jako piloci, tajni agenci, detektywi, podróżnicy, nurkowie itp. Piątka będzie także idealnym sportowcem w wszelkich dyscyplinach wymagających rywalizacji. Trzeba dodać też ,iż piątki posiadają czar a także magnetyzm i ze znaczną mocą przyciągają do siebie płeć przeciwną, raz za razem samymi nie będąc owego faktu świadomymi. Planety władające to: Merkury jak również Uran.

 

Liczba 6


Wybitnie wrażliwa, posiada dar analizowania, który pozwala zgłębić oraz rozwiązać wszelkie problemy. Ludzie poszukujący pomocy wielokrotnie zwracają się o poradę właśnie do szóstek gdyż one nie krytykują, nie pouczają, potrafią słuchać. Są obdarzone uzdolnieniami artystycznymi jak również twórczymi, dysponują wyjątkowo rozwiniętym poczuciem harmonii, rytmu i estetyki. Mają talenty plastyczny, kreślarski jak również muzyczny. Są wspaniałymi opiekunami chorych, pediatrami i pielęgniarkami. Będąc pracodawcą szóstka bywa opiekuńcza, wyrozumiała i miła. Jako pracownik traktuje pracę poważnie, sumiennie i odpowiedzialnie. Władcą planetarną może być Wenus.

 

Liczba 7


Jest to wibracja kierująca uwagę na jakość życia wewnętrznego. Sprowadza więc w pewnym sensie samotność, jako sytuację sprzyjającą wypracowaniu dystansu jak również uwewnętrznieniu przeżyć. Siódemka sprawia wrażenie osoby obojętnej, ale w rzeczywistości ma olbrzymią potrzebę otrzymywania zaufania oraz szacunku ze strony otoczenia. Jest wrażliwa jak również obdarzona szczególną intuicją, często inni są zaskoczeni trafnością jej przewidywań. Cechuje ją niezależność, lecz także gotowość dzielenia się z innymi tym, co ma jak również wie. Jej pomoc duchowa zdoła pomóc w cierpieniu tym, którzy mimo dystansu, jaki stwarza, zbliżą się do Niej.
W samotności, obok książek i prywatnych myśli, towarzyszy jej sztuka. Umie ocenić wielkość dzieł kompozytorów oraz malarzy. Może posiadać zdolności muzyczne.
Pragnienie poznania, a więc również doświadczenia, jest w Niej tak silne, iż wielokrotnie niesie zmienne koleje losu. Albowiem jej chodzi o zrozumienie sensu istnienia - często idealizm, marzycielskość a także intelektualizm nie przystają do twardych praw owego świata. Życie wydaje się pasmem rozczarowań, a te poddaje nieustannej analizie.

 

Liczba 8


Ósemka jest praktyczna , posiada znaczny zmysł organizacji i planowania. Z uporem zmierza do celu, nawet jeżeli po drodze potknie się o jakieś przeszkody, nigdy nie będzie czuła się pokonana. Dla ósemki ma niezwykłe znaczenie fakt, aby sytuacje były jasne a także niedwuznaczne. Ósemki mają nieprzeciętny dar przekonywania jak również wrodzoną znajomość duszy ludzkiej. Są to osoby bojowe, ambitne, zdolne, zrównoważone, pewne siebie, związane z władzą, siłą oraz sukcesami. Ósemka nie zna przeszkód, których nie mogłaby pokonać, kłopoty są dla niej wyzwaniem. Rozumuje w sposób praktyczny, pomyślny a także konstruktywny, może być kompetentna a także nadzwyczaj efektywna, pełna zaangażowania a także pasji. Planety władające to Mars oraz Saturn.

 

Liczba 9


Posiada talent artystyczny, uzdolnienia humanistyczne, jest silną indywidualnością, odczuwa gigantyczną potrzebę niezależności jak również doświadczania na swój prywatny sposób. Urodzeniowe Dziewiątki to wybitnie wrażliwe osoby o dobrze rozwiniętej intuicji. Ich życiowym zadaniem jest pomaganie innym. Chętnie angażują się w walkę na rzecz innych, bronią ideałów a także szczytnych celów. Zatem w istocie raz za razem Dziewiątki można spotkać wśród przedstawicieli zawodów związanych z opieką, medycyną lub oświatą. Pogodne, sympatyczne, życzliwe, wszechstronnie uzdolnione, bystre jak również błyskotliwe. Zawsze możemy na nie liczyć. Chociaż obracają się wśród ludzi to w głębi serca często same mają poczucie osamotnienia.

 

 

Strona Główna
Oferta
Kursy Szkolenia
Tarot
Astrologia
Jasnowidzenie
Parapsychologia
Numerologia
Bibliografia
Kontakt:
02-507 Warszawa
ul.Wołoska 82 m.55
(vis a vis szpitala MSWiA)
Telefony:
(22) 425-58-58
kom. 501-22-84-88
Informacje i zapisy w godz:
09.00 - 21.00 /pon-pt/
10.00 - 20.00 /sob-ndz/
Tarot, wróżka Warszawa