Parapsychologia

PARAPSYCHOLOGIA(gr.) zgodnie z terminem M. Dessoira (1889) to dziedzina badań, która opiera się na wiedzy pochodzącej z pogranicza psychologii, zajmującej się tak zwanymi zjawiskami paranormalnymi (między innymi spostrzeganie pozazmysłowe, telepatia, psychokineza), które nie sposób wyjaśnić według znanych nam praw przyrody. Zdolnościa parapsychologiczną zaś będziemy nazywać szansę przenikania przestrzeni, materi ale również i czasu, widzenie wydarzeń oraz przedmiotów poza ich granicami. Tylko nieliczne jednostki posiadają umiejetności a właściwie zdolnosci parapsychologiczne. Nauka o zdolnościach, które nie mieszcza się w dotychczas poznanych prawach psychologii nazywamy parapsychologią. W teori to trzy najważniejsze pojecia: jasnowidzenie, intuicja, telepatia.

 

Pomimo, iż od multum już lat zagadnienia zjawisk parapsychologicznych fascynują uczonych, nie udało się im, mimo usilnych starań, naukowo wyjaśnić owych zjawisk. Dla nauki pozostają one nadal nierozwiązane. Sam człowiek, jego istnieje oraz istota, są bowiem wielką zagadką. Istota ludzka, jako swoista konstrukcja psychofizyczna, może być zbyt złożona, żeby wolno ją było w całości ogarnąć a także zrozumieć.

 

 A. Carrel w swej książce "Człowiek istota nieznana" dowodzi słusznie, iż nie ma metody, wzoru ani sposobu, ażeby uchwycić człowieka w całości. Nie wolno w pełni powiązać jego części i jego stosunku ze światem zewnętrznym.

 

 "Człowiek poznany przez doktorów nie może być człowiekiem konkretnym, rzeczywistym, gdyż jest rozczłonkowanym poprzez anatomów trupem; może być zaobserwowaną świadomością  psychologów; jest nieuchwytną osobowością dla siebie samego.  Dla chemików bywa substancją chemiczną, która tworzy tkanki oraz ciecze organizmu,  dla fizjologów jest cudownym zbiorem komórek, których prawa współistnienia badają.
a przecież człowiek stanowi zespól organów i władz psychicznych ściśle ze sobą złączonych".

 

 Dzisiejsza nauka, przede wszystkim medycyna, poznała już zespoły organów oraz ich współdziałanie. Z każdym rokiem odkrywane są skomplikowane układy komórek organicznych. Coraz to śmielej badawczy umysł uczonych wdziera się w precyzyjny aparat ludzkiego mózgu. Jednak gigantyczne obszary świata psychiki ludzkiej, ich wszechstronność, pozostają nadal dla uczonych, jak i dla nas głębią tajemnicy.
Wśród badaczy istnieją odmienne poglądy na psychikę i jej powiązanie z mózgiem człowieka.
Dla jednych świadomość, wyobraźnia jak również wszystkie przejawy psychiczne powstają nie w mózgu, lecz w samym duchu. Mózg wyłącznie utrzymuje procesy świadomości w napięciu a także nastawia je aż do praktycznego życia /BERGSON/.


 W. James uważa że ludzki mózg nie wytwarza świadomości, niemniej jednak tylko przepuszcza ją z innego świata, podobnie jak soczewka przepuszcza światło i zmienia je.
Świadomość człowieka stanowi niewielką część ducha, który istnieje poza mózgiem a cały świat psychiczny bytuje w dziedzinie ponadzmysłowej.

 

 Aczkolwiek  dla większości naukowców, to właśnie mózg jest głównym siedliskiem wszelkich władz psychicznych. To w mózgu, rodzi się i powstaje wszystko, co w następnej kolejności manifestuje się w różnej formie na zewnątrz.

 

 W sytuacji, kiedy nauka daje nam w istocie mnóstwo licznych jak również sprzecznych poglądów o psychice człowieka, powstaje zasadnicze pytanie : czy w ogóle istnieje jakaś możliwość ujęcia w pewne kryteria naukowe zjawisk parapsychicznych?
Zjawiska paranormalne takie jak jasnowidzenie, telepatia a także intuicja, wolno postrzegać jako tę samą energię, płynącą trzema strumieniami do punktu informacyjnego.
W praktyce, nie można między tymi pojęciami wprowadzić podziału. W toku poczynania zjawisk parapsychicznych występują one koordynacyjnie, synchronicznie oraz są równomiernie ze sobą powiązane, niczym np. zespół sercowo - płucny w organizmie ludzkim.

 

 

Bibliografia:

1. Encyklopedia PWN - Praca zbiorowa PWN  Warszawa 1998

 

 

Strona Główna
Oferta
Kursy Szkolenia
Tarot
Astrologia
Jasnowidzenie
Parapsychologia
Numerologia
Bibliografia
Kontakt:
02-507 Warszawa
ul.Wołoska 82 m.55
(vis a vis szpitala MSWiA)
Telefony:
(22) 425-58-58
kom. 501-22-84-88
Informacje i zapisy w godz:
09.00 - 21.00 /pon-pt/
10.00 - 20.00 /sob-ndz/
Tarot, wróżka Warszawa